WYMOGI PRAWNE

Właściciel lub wyznaczony zarządca, ma obowiązek przeprowadzać kontrole, tak aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, zarówno dzieciom jak i rodzicom. Urządzenia są w ciągłym użytku, przez różnych użytkowników, narażone stale, na zmienne warunki atmosferyczne, wandalizm i zaniedbanie konserwacji, wszystko to może prowadzić do bardzo poważnych wypadków. Regularne kontrole i serwisy pozwalają uniknąć nieszczęść.

Place zabaw, siłownie plenerowe oraz skateparki powinny przechodzić okresowe przeglądy w celu wykrycia usterek, będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych oraz nieprawidłowości związanych z dokumentacją lub błędami montażowymi. Dla każdego rodzaju wyposażenia, miejsc sportu i rekreacji dedykowana jest inna norma, wymogami której należy kierować się podczas wykonywania przeglądów okresowych:

•  Place i sale zabaw podlegają normie PN-EN 1176

•  Siłownie plenerowe - normie PN-EN 16630

•  Skateparki - PN-EN 14974

•  Nawierzchnie bezpieczne – PN-EN 1177

Normy PN-EN mówią o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac:

•  Rutynowa kontrola wzrokowa (co 1 - 7 dni)

•  Kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiące)

•  Coroczna kontrola główna

Dodatkowo z przepisów Prawa Budowlanego wynika obowiązkowa kontrola urządzeń na placach zabaw, która powinna być przeprowadzana raz na pięć lat przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Do raportów zawsze załączamy pełną dokumentację zdjęciową.

Raport przedstawia faktyczny stan techniczny, zgodność z normą, wskazuje wszystkie usterki, elementy do wymiany, wskazuje ogólny stan miejsca, przedstawia opinie co do dalszego użytkowania danego miejsca rekreacyjnego i poszczególnych jego elementów.

Po usunięciu wszystkich nieprawidłowości przez właściciela, można ponowić kontrolę i sprawdzić, czy wszystkie usterki zostały prawidłowo usunięte.