OFERUJEMY


Przegląd roczny – szczegółowa kontrola placu obejmująca faktyczny stan techniczny wszystkich elementów, fundamentów, nawierzchni oraz infrastruktury dodatkowej wraz z określeniem ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Typowe kontrole obejmują skutki oddziaływania czynników pogodowych, objawy gnicia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa urządzeń, wynikające z wykonanych napraw. Dodatkowo sprawdzamy zgodność z wymogami norm, którym podlegają.

Przegląd pięcioletni – wymagana Prawem Budowlanym kontrola, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Przegląd okresowy roczny – usługa polegająca na wykonaniu w trakcie jednego roku, trzech kontroli funkcjonalnych podczas których sprawdzany jest stan i stabilność urządzeń oraz jednego przeglądu rocznego/pięcioletniego.

Przegląd pomontażowy – kontrola na każdym, nowopowstałym placu, przed oddaniem go do użytku, mająca wyeliminować wszystkie nieprawidłowości związane z montażem.


Nasze działania w ramach przeglądu:

•  Inspekcja w terenie i sporządzenie dokumentacji zdjęciowej.

•  Sprawdzenie dokumentacji posiadanej przez zarządcę.

•  Przygotowanie szczegółowego raportu.

•  Wpis lub założenie książki obiektu.

Dodatkowo nasza firma, na podstawie zdobytego przez lata doświadczenia i sporządzonych przez nas raportów, może przygotować:

•  Wycenę napraw poszczególnych elementów lub całego placu.

•  Listę braków w dokumentacji.

•  Dokumentacje przetargową związaną z konserwacją obiektów rekreacyjnych.

•  Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

•  Inwentaryzację placu zabaw.

Naszą usługę wyceniamy na podstawie ilości zarządzanych miejsc, ich wielkości, lokalizacji oraz ilości wbudowanych elementów. Na podstawie krótkiej listy z adresami i informacją o ilości urządzeń przygotowujemy ofertę.